МОТИВИ по НОХД  278/2017 год.:

 

         Обвинението е срещу А.Х.К. от гр.Казвин, И.република И., за престъпление по чл.242 ал.4 предл.1 вр. с ал.2 предл.1 от НК , за това , че на 05.07.2016г. около 17,30ч. през Граничен контролно пропусквателен пункт Лесово обл.Ямбол , с товарен автомобил - влекач марка "Skania", модел "********" с И.ски № *******и полуремарке марка "M.", модел " ******" с И.ски № ******, без надлежно разрешително , пренесъл през границата на страната - от Република Т.в Република България , високорисково наркотично вещество - хероин - 400 бр. кутии с общо нетно тегло 198 616,210 грама / сто деветдесет и осем хиляди , шестотин и шестнадесет грама  и двеста и десет милиграма/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин , с концентрация 58%, на обща стойност 17 875 458,90лв./седемнадесет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди , четиристотин петдесет и осем лева и девеетдесет стотинки/, съгласно Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството , като предметът на контрабандата е н особено големи размери и случаят е особено тежък.

        Представителят на ЯОП поддържа изцяло обвинението.Счита  същото за безспорно доказано касателно вмененото  на подсъдимия    престъпление.Навежда  довод, че по  делото  безспорно  е  установена  фактическа  обстановка,  каквато  е  подробно  описана  в   обстоятелствената  част на  обвинителния  акт предвид гласните , писмени и веществени  доказателства и  заключенията на вещите  лица по назначените и  изслушани  експертизи.Прокурорът счита ,че подсъдимия К. както от обективна така и от субективна страна е осъществил състава на чл.242 ал.4 предл.1 във вр. с ал.2 предл.1 от НК.Предлага подсъдимият К. да бъде признат за виновен по посочения текст от НК и му бъде наложено наказание при баланс на смекчаващите и отегаващите вината обстоятелства , което да изтърпи при първоначален строг режим , като му се наложи и кумулативното наказание " глоба ".

          В съдебно заседание  подсъдимият К. участва лично  и чрез защитата  си- адвокат Д. *** . Чрез защитата си изразява становище,че по делото     не е установена по  несъмнен  начин  фактическата  обстановка описана в обвинителния  акт и  поддържана  от представителя на ЯОП.

      Защитата  твърди  ,че  не са налице  данни  и доказателства  ,които  да водят  до  несъмнения  извод  ,че  подсъдимия К.  е автор на вмененото му престъпление  от обективна и  субективна страна и се настоява  той да бъде признат за невиновен  и  оправдан .По никакъв начин не е доказано , че подсъдимия К. е знеел че в кутиите с доматено пюре се съдържа наркотично вещество.Не са събрани никакви доказателства за виновността на подсъдимия. Свидетелите Х. и М. сочат ,че кутиите с хероин по никакъв начин не се различават от кутиите с доматено пюре.Настоява се подсъдимия К. да бъде оправдан.

         В последната си дума подсъдимия К. моли съда да бъде оправдан.

         От събраните по делото доказателства,обсъдени  поотделно  и в тяхната     съвкупност ,ЯОС  установи следната фактическа обстановка:

        Подсъдимият И.ски гражданин ХА.К. е бил собственик на товарен автомобил - влекач марка "Skania", модел "********" с И.ски № *******и полуремарке марка "M.", модел " ******" с И.ски № ******. С управляваната от него товарна композиция , паркИ.а на паркинга в гр.К., И., полуремаркето на която било празно подсъдимия К. отишъл през периода 10.06.-21.06.2016г.  в Република И.в склад в гр.Табриз.С него не пътувал друг водач. Там в негово присъствие на полуремаркето на товарната композиция били натоварени 2 230 стека доматено пюре в консервни кутии.Присъствал и собственика на товара - Ф. З.. Между горепосочените стекове с доматено пюре били натоварени и 400 броя консервни кутии, обозначени също като доматено пюре, които вместо доматено пюре, всяка кутия съдържала кафеникаво прахообразно вещество, представляващо високорисково наркотично вещество хероин. Тези 400 броя консервни кутии с хероин се различавали от кутиите с доматено пюре , като капачетата на тези с хероин били бели , докато другите с доматено пюре били жълтеникави .В тази насока са показанията на  свидетелите Б. и М.. На подсъдимия К. при натоварването на тези 400 броя кутии му било известно, че същите съдържат високорисково наркотично вещество хероин, а не доматено пюре. За да не бъдат установени въпросните 400 броя кутии при извършване на евентуален рентгенов и физически контрол, последните били натоварени зад кабината на товарния автомобил-влекач, в средната част по дължината на товарното помещение на полуремаркето, като от всичките им страни имало кутии, пълни с доматено пюре. Този начин на натоварване на горепосочените кутии с наркотичното вещество успокоило подсъдимия К., че същите няма да бъдат разкрити при извършване на контрол на товарната композиция.

          След натоварването на полуремаркето, горепосочената товарна композиция, управлявана от подсъдимия К., отишла в гр.Табриз, И., където била извършена митническа проверка като отново с него не пътувал друг водач. Товарното помещение на полуремаркето на композицията било запечатано с пломба и били оформени съответните документи, придружаващи стоката - доматено пюре - фактура, международна товарителница, ТИР карнет. Изпращач на стоката 2 230 стека доматено пюре х било И.ското дружество A T A С със седалище гр.Табриз, И.. Превозвач на стоката била И.ската фирма „Р.Т." със седалище гр.Т., а получател на стоката било холанското дружество E G D V.O.E със седалище гр.Дриберген, Кралство Холандия.

          След извършената митническа проверка, подсъдимия К. предприел пътуване с въпросната товарна композиция в посока И.о-турската граница, като пътувал сам и с него нямало друг водач. При преминаването на границата между И.и Република Т.не му е била извършвана проверка нито от И.ска, нито от турска страна, като през това време полуремаркето било пломбИ.о. При движението си с товарната композиция във вътрешността на Република Т.подсъдимият не е бил спИ.от властите в същата и товарното помещение на полуремаркето не е било отваряно.

          На турския граничен пункт Хамзабейли на границата между Република Т.и Република България турските митнически власти извършили проверка на товарната композиция. При проверката въпросните власти скъсали И.ската пломба, с която било запечатано товарното помещение на полуремаркето и отворили само няколко кутии. Видели, че съдържанието им е доматено пюре, след което запечатали полуремаркето с турска пломба и пропуснали товарната композиция в посока Република България към Граничен контролно-пропусквателен пункт Лесово.

          На *****г., около 17,30 ч., на Митнически пункт Лесово, на трасе за обработка на входящи товарни автомобили от Република Т.в Република България пристигнали товарен автомобил - влекач, марка „S=", модел „********" с И.ски № *******и полуремарке марка „M.", модел „******" с И.ски № ******, управлявани от подсъдимия К..

          Свидетелите Х.Б., С.М., Г.Х. и В.З. ***. На *****г. горепосочените свидетели били дневна смяна на Митнически пункт Лесово за времето от 08,00 ч. до 20,00 ч. Товарната композиция е била посрещната на трасето от митническата служителка С Ж.. Подсъдимият К. й представил придружаващите стоката документи - ТИР карнет, международна товарителница и фактура, според които документи превозваната стока в товарната композиция представлявала 2 230 стека /колети/ с доматено пюре. При проверка на обобщената декларация за въвеждане в митническата система БИМИС, Ж. установила, че в системата има заложен профил със задача да се извърши физически контрол на превозното средство във връзка със съмнения за нарушения, относно сигурността и безопасността на превозваните стоки. В системата обаче нямало следа кой е заложил задачата и защо.

          Предвид на това свид.Х. взел документите на товарната композиция и на товара, качил се в кабината на товарния автомобил и отвел товарната композиция и водача на същата - подсъдимия К., до мобилния рентген на трасето. Когато товарната композиция била отвеждана от свид.Х. към мобилния рентген, подсъдимия К. бил спокоен и не правел възражения. Свид.Х. попитал подсъдимия дали има нещо за декларИ.е, например цигари, дрога или друго, като подсъдимия отговорил отрицателно. Тогава цялата товарна композиция била пролъчена на мобилния рентген. Свидетелят Х. наблюдавайки изображението на рентгена със своя колега свидетеля М., забелязали, че на едно място изображението е по-светло, леко бледнее. Когато била пролъчвана с мобилния рентген товарната композиция, подсъдимия К. бил тих, почти не приказвал.  След пролъчването и установеното на рентгена, товарната композиция била въведена в халето за извършване на щателна митническа проверка. Същата била извършена от свидетелите Х., М., Б. и З.. Преди извършването на въпросната проверка, бил извършен външен оглед на товарната композиция. От извършването му се установило, че товарното помещение на полуремаркето е запечатано с турска пломба, която била здрава. Крепажните въжета и брезентът на полуремаркето също били здрави, с ненарушена цялост. След извършения външен оглед на товарната композиция се пристъпило към извършването на щателната митническа проверка. Горепосочените свидетели, които я извършвали, започнали да разтоварват стековете с кутии от средната част на товарното помещение на полуремаркето. При отваряне на няколко кутии установили, че в тях се съдържа доматено пюре. Взели решение да се направи просека напред към кабината на товарния автомобил-влекач. Непосредствено зад кабината, в средната част по дължината на товарното помещение, установили, че част от кутиите с доматено пюре са по-леки, като при разтърсване на кутията се чувал нехарактерен шум. Стековете с по-леки кутии били поставени така, че от всички страни имало кутии, пълни с доматено пюре. Отворени били няколко кутии от по-леките, като се установило, че вътре няма доматено пюре, а има полиетиленова торбичка, съдържаща кафеникаво прахообразно вещество. Била разрязана торбичката в една кутия и бил извършен полеви наркотест, като намиращото се вътре вещество дало положителна реакция на хероин. Установявайки това, свидетелите преустановили извършването на щателната митническа проверка. Уведомен бил разследващ митнически инспектор. Извършен бил оглед на местопроизшествие. При извършването му били проверени всички стекове с доматено пюре, като бил използван рентгена в халето за щателна митническа проверка Smiths Heimann, като били установени 400 броя кутии, съдържащи вместо доматено пюре, кафеникаво прахообразно вещество, които кутии били иззети. Въпросните 400 броя кутии се характеризирали при проверката на рентгена с по-ниска плътност и капачките им били бели. При откриването на кутиите с наркотично вещество, разбирайки, че е разкрит, че пренася без надлежно разрешително наркотично вещество през границата на страната от Република Т.в Република България, подсъдимият К. видимо се притеснил, стъписал се, облял се в студена пот и за момент съвсем онемял. За да се съвземе, се наложило да му дадат да пие вода.

          С извършения оглед на местопроизшествие, като веществени доказателства по делото били иззети товарен автомобил - влекач, марка „S=", модел „********" с И.ски № 43 D 889-10, полуремарке марка „M.", модел „******" с И.ски № ******, свидетелства за регистрация на товарния автомобил-влекач с № 899843 и на полуремаркето с № 899844, 400 бр. кутии, съдържащи кафеникаво прахообразно вещество, мобилен телефон марка Нокия, модел 101, ИМЕИ: **********, ИМЕИ: **********с 2 бр. СИМ карти; мобилен телефон марка Нокия, модел 101, ИМЕИ: **********, ИМЕИ: **********с 1 бр. СИМ карта; мобилен телефон марка Нокия, модел С1, ИМЕИ: **********с 1 бр. СИМ карта.

          С протокол за оглед на веществени доказателства са иззети като такива 28 бр. тахографски шайби; навигационна система марка „Tomtom" № 14644; 2 бр. тефтери с твърди корици.

          При извършеното физикохимическо изследване се установява, че общото нетно тегло на кафеникавото прахообразно вещество, съдържащо се във въпросните 400 броя кутии, е сходно по морфологични признаци и общото му нетно тегло е 198 616,210 грама, като представлява високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин с концентрация 58%.

          Общата стойност на въпросното високорисково наркотично вещество хероин 198 616,210 грама е 17 875 458,90 лв., съгласно ПМС № 23/29.01.1998 г. за определяне на цена на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

          Хероинът и активния му компонент диацетилморфин е високорисково наркотично вещество, няма легална употреба, пазар и производство и подлежи на контрол /забрана/ съгласно Единната конвенция за упойващите средства на ООН от 1961 г. и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве", поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветиринарната медицина.

          Към *****г. средната пазарна стойност на товарен автомобил -влекач, марка „S=", модел „********" с И.ски № *******е 100 000 лв., а на полуремарке марка „M.", модел „******" с И.ски № ****** е 30 000 лв., като общата средна пазарна стойност на двете пътни превозни средства е 130 000 лв. Товарният автомобил-влекач и полуремаркето представляват едно пътно превозно средство, от което товарният автомобил - влекач е моторно превозно средство, а полуремаркето е пътно средство - безмоторно превозно средство, като същото се свързва с товарния автомобил - влекач посредством лафетно устройство, което не само тегли полуремаркето, но поема и част от теглото му.

          Горната фактическа обстановка се установява частично от обясненията на подсъдимия К., от показанията на свидетелите Б., М., Х. и З., от приложените към делото протокол за оглед на местопроизшествие,   протокол   за   отделяне   на   представителни проби, протокол за оглед на веществени доказателства, от извършените по делото физикохимична и оценителна автотехническа и съдебно-технически експертизи, от свидетелствата за регистрация на товарния автомобил и полуремаркето, справки за задгранични пътувания на лице и пътни превозни средства, приемо-предавателни протоколи за съхраняване на наркотично вещество, протокол за отговорно пазене, както и от приложените към делото веществени доказателства.

           Съдът кредитира показанията на свидетелите Б. и М. изцяло , дадени в съдебно заседание и тези приобщени от досъдебното производство чрез прочитането им на основание чл.281 ал.4 вр. с ал.1 т.2 от НПК.И двамата свидетели са категорични , че консервните кутии с наркотично вещество са били с бели капачки а тези с доматено пюре  с жълтеникави , както и начина им на подреждане до кабината на влекача в средата на полуремаркето.Показанията на двамата свидетели са логични , последователни и безпротиворечиви и кореспондират с писмените и веществените доказателства по делото.

         Съдът не даде вяра на показанията на свидетелите Х. и  З. досежно оцветеността  на капачките на кутиите с наркотично вещество, тъй като твърдят че разликата между двата вида кутии е незабележима¸тъй като същите противоречат на показанията на свидетелите Б. и М. и останалите доказателства по делото.

          Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите Б. , М. , Х. и З. в частта им в който била отворена първата кутия с наркотично вещество.Подсъдимият К. до този момент спокоен се притеснил изгубил ума и дума, обляла го студена пот , започнал да заеква и се наложило посочените свидетели да му дадат да пие вода.Съдът кредитира показанията на свидетелите Б. , М. , Х. и З. и в останалата им част , дадени на съдебното следствие и приобщени към доказателствата по делото от досъдебното производство чрез прочитането им на основание чл.281 ал.4 вр. с ал.1 т.2 от НПК.

           Съдът не кредитира обясненията на подсъдимия К. в частта им в която  твърди , че не е знаел , че в 400 от кутиите има високорисково наркотично вещество - хероин ¸а не доматено пюре.Твърдениято на подсъдимия е защитна версия и се оборва от показанията на свидетелите Б. и М. досежно факта , че кутиите с хероин са били с бяла капачка и , че подсъдимият е присъствал на товаренето на същите и начина им на подреждане в полуремаркето по средата от към страната на влекача.Това твърдение се оборва и от психическото състояние на подсъдимия К. след отварянето на първата кутия с хероин.Същият пребледнял , изгубил ума и дума избила го студена пот , започнал да заеква и се наложило да му дадат да пие вода.

           Заключенията на вещите  лица  по  изслушаните  и приети  от съда  физико-химическа  и  оценъчна  и съдебно-технически експертизи  като компетентни   и  обективни  ,изцяло се кредитират  от съда.

       Видно  от приложените по делото  справка за съдимост  подсъдимият К. е  н..

       При  така  установената  по  безспорен  и категоричен начин  фактическа  обстановка  ,ЯОС прави следните  правни  изводи:

       Подсъдимият   ХА.К. е осъществил  от  обективна  и субективна  страна престъпния  състав на чл.242 ал.4 предл.1 вр. с ал.2 предл.1 от НК, тъй като на 05.07.2016г. около 17,30ч. през Граничен контролно пропусквателен пункт Лесово обл.Ямбол , с товарен автомобил - влекач марка "Skania", модел "********" с И.ски № *******и полуремарке марка "M.", модел " ******" с И.ски № ******, без надлежно разрешително , пренесъл през границата на страната - от Република Т.в Република България , високорисково наркотично вещество - хероин -  с общо нетно тегло 198 616,210 грама / сто деветдесет и осем хиляди , шестотин и шестнадесет грама  и двеста и десет милиграма/ със съдържание на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин , с концентрация 58%, на обща стойност 17 875 458,90лв./седемнадесет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди , четиристотин петдесет и осем лева и деветдесет стотинки/, опакован в 400 броя кутии , като предметът на контрабандата е н особено големи размери и случаят е особено тежък.

         Относно осъщественото престъпно деяние по чл.242 ал.4 предл.1 вр. с ал.2 предл.1 от НК от  обективна страна:

         Безспорно е налице  извършено съставомерно деяние   по  горепосоченият   текст  от НК. Съдът намира  за безспорно и несъмнено  авторството  на престъпното деяние – на първо място в този смисъл са свидетелските показания  на свидетелите митнически инспектори Б., М., Х. и З. открили наркотичните вещества при извършената щателна митническа проверка на инкриминИ.ата дата и час. Свидетелските показания на посочените по-горе свидетели кореспондират и с приетите и кредитИ.и от съдебния състав експертизи.

        Предмет на престъпното деяние   е   високорисково наркотично вещества - хероин 198 616,210 грама, със съдържание на на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин с концентрация 58% на обща стойност 17 875 458,90лв.

        На следващо  място  от обективна страна  е  безспорно   ,че  не  е налице надлежно разрешение  в полза на подсъдимия касателно пренасянето  на  процеснито количество  високорисково наркотично вещество - хероин.

         От субективна  страна  подсъдимия К. е осъществил престъпното  деяние при  пряк умисъл. Съдът  счита  ,че  подсъдимия К.  е съзнавал ,че извършва действия по  неправомерно пренасяне  през границата на страната   чрез  използуване на собственото  му  МПС на процесното забранено вещество - хероин ¸като  той безспорно  съзнава ,че  това вещество  представлява  високорисково  наркотично вещество, което е под специален  режим  и за пренасянето  на което през границата  очевидно няма надлежно  разрешително като несъмнено  подсъдимия  е  искал  настъпването на целените общественоопасни последици. Липсва  съмнение  относно  наличието на съзнание у подсъдимия за вида  и качеството на пренасянето на наркотичното  вещество,притежаването ,държането  и  пренасянето през границата ,  на което  е забранено .

        В контекста на  изложеното  съдът намира,  че  деянието  е съставомерно  от субективна страна  като  е  извършено с пряк  умисъл.

Безспорно е обстоятелството предвид стойността на наркотичното вещество , че количеството е в "особено големи размери", тъй като стойността на високорисковото наркотично вещество хероин надхвърля стойността на 140 минимални работни заплати за страната , която стойност към момента на извършване на деянието 05.07.2016г. е била в размер на 420лв.Извършеното деяние представлява особено тежък случай по смисъла на чл.93 т.8 от НК предвид голямото количество хероин който е бил пренесен без надлежно разрешително - 198 616,210грама, много доброто му качество , предвид стойността му която многократно надхвърля особено големите размери ,предвид обстоятелството , че се касае за добре обмислено и осъществено престъпно деяние.Личността на подсъдимия К. е също с висока степен на обществена опасност ,която висока степен се проявява чрез високата степен на обществена опасност на извършеното деяние от него.

        Относно вида  и размера на наложеното  наказание:

        При  определяне  на наказанието  на подсъдимия А К. за осъщественото  престъпление   по чл.242 ал. 4 предл.1 вр. с ал.2 предл.1  от НК характера и степента  на  обществена  опасност на осъщественото деяние, обстоятелствата ,при които то е  осъществено и степента на вина  на  подсъдимия К. , като се съобрази и с чистото му съдебно минало ,намери  ,че  следва да му се наложи  наказание при  условията на чл.54 от НК , на минимума в посочения текст от НК.

         Съдът определи  на подсъдимия наказание  на  минимума , предвиден в  разпоредбата на чл.242 ал.4  предл.1 вр. с ал.2 предл.1 от  НК  и го  осъди на “ПЕТНАДЕСЕТ  ГОДИНИ  лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален "строг режим" и "ГЛОБА" в размер на 200 000лева.При  индивидуализацията на  наказанието съдът взе предвид  от една   страна  чистото съдебно минало на подсъдимия К. ,  а  от друга страна  се  съобрази  с факта,че се касае  за  много  голямо  количество  контрабандна  стока, представляваща  опасно за  здравето    високорисково нартокитично вещество.  

        На  основание чл. 59  ал.1 и ал.2  от НК ,съдът приспадна времето ,през което подсъдимия К. е  с  мярка  за неотклонение “Задържане  под стража “ ,считано  от 05.07.2016г. до  влизане в сила на присъдата

        Съдът приложи  и императивната разпоредба на чл.242 ал.7 от НК и постанови  отнемане в полза на държавата на  посоченото по-горе наркотично вещество по Протоколи 45118/22.12.2016г. и 45117/22.12.2016г. на ЦМУ - София.

        След като  призна  подсъдимия К. за  виновен  в  осъществено престъпление  по чл.  242  ал.4 предл.1 вр. с ал.2 предл.1 от  НК  ,съда  приложи  и  императивната разпоредба на чл.242  ал.8 НК   и  отне в полза на държавата  товарен автомобил - влекач марка "Skania", модел "********" с И.ски № *******и полуремарке марка "M.", модел " ******" с И.ски № ****** ,средството послужило за превозване на стоките предмет на контрабандата.

        Веществените доказателства - мобилен телефон марка Нокия , модел 101,ИМЕИ ********** , ИМЕИ: **********с 2 бр. СИМ карти; мобилен телефон марка Нокия модел 101, ИМЕИ: ********** , ИМЕИ: **********с 1 бр. СИМ карта ;  мобилен телефон марка Нокия модел С1 , ИМЕИ: **********с 1 бр. СИМ карта ; паспорт за задгранични пътувания; 28 броя тахографски шайби; навигационна система марка "Tomtom" № 14644 и 2 броя тефтери с твърди корици следва да бъдат върнати на подсъдмия К. след влизане на присъдата в сила.

        Така  определените  наказания  според  настоящия съдебен състав ще въздействат  превантивно  и възпитателно- възпиращо по  отношение на подсъдимия А К.  като по  този начин ще се осъществят  целите както на специалната, така и на генералната превенция на закона.

        При горния  изход на делото и предвид  разпоредбата на чл.169 ал.2 НПК,ЯОС  осъди  подсъдимия К.   да  заплати направените по делото  разноски в размер на  1 294,31лв. в полза на Републиканския бюджет по сметка на Митница - Бургас и 100,09лв. в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Ямболски окръжен съд.

        Причина за  осъществяване на  престъпното деяние е в грубото незачитане на  установения  в страната  правов ред  във връзка със строгия  контрол  върху  наркотичните вещества  и прекурсорите  и  пренебрежителното    и  умишлено незачитане  на  установения  в страната  режим на митнически  внос.

        По изложените съображения ЯОС постанови присъдата си.

 

 

 

         Председател на съдебен състав:

                                                                                                         

 

 

 

 

         Член съдия: