ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 15.9.2014г. до 15.11.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
    Търговско дело No 118/2013, XI състав Други дела С.И.И. 15.9.2014 10:00
    НОХД No 418/2013, I състав Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК И.Д.Ж.,
В.Н.Ж.
16.9.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 284/2014, II състав Жалби С.К.Г. 16.9.2014 10:00
    Гражданско дело (В) No 294/2014, XI състав Жалби Г.Р.М.,
Г.Е.М.,
Р.М.Д.,
С.М.Д.
Г.Т.И.,
М.К.И.,
Г.П.К.,
В.Р.К.
16.9.2014 10:00
    Търговско дело No 113/2013, VI състав Облигационни искове от и срещу търговци 16.9.2014 10:00
    Гражданско дело (В) No 274/2014, II състав Жалби А.В.А.,
Д.И.А.
Н.Б.К.,
О.С.П.
16.9.2014 10:30
    Гражданско дело (В) No 306/2014, IX състав Жалби Д.М.Д.,
,
Я.Г.М.,
Й.А.М.
16.9.2014 10:30
    Гражданско дело (В) No 325/2014, IX състав Жалби П.Д.Д. И.Д.Д.,
Ж.Д.П.,
Е.Д.И.
16.9.2014 10:30
    Гражданско дело (В) No 337/2014, II състав Жалби М.А.П. 16.9.2014 10:30
    Гражданско дело (В) No 260/2014, II състав Жалби Я.В.П. И.Р.Ч.,
Д.Р.П.
16.9.2014 11:00
    Гражданско дело (В) No 261/2014, II състав Жалби И.Д.И. 16.9.2014 11:00
    Гражданско дело (В) No 265/2014, IV състав Жалби 16.9.2014 11:00
    Гражданско дело (В) No 328/2014, II състав Жалби 16.9.2014 11:00
    Гражданско дело (В) No 334/2014, II състав Жалби Ю.И.Д. 16.9.2014 11:00
    ВНОХД No 25/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести Н.Н.Н. П.С.К. 17.9.2014 9:30
    ВНОХД No 27/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести Р.Г.П. Д.П.Д. 17.9.2014 9:30
    ВНОХД No 137/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести Н.И.Д.,
Я.М.М.,
Х.Н.М.
17.9.2014 9:30
    ВНОХД No 179/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести П.К.П. В.А.А.,
Т.Х.М.
17.9.2014 9:30
    ВНОХД No 210/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести П.Т.Т.,
Г.П.К.,
Г.Я.Г.
17.9.2014 9:30
    ВНОХД No 214/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.Х. 17.9.2014 9:30
    ВНОХД No 236/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести З.Т.Т. Д.В.М. 17.9.2014 9:30
    Търговско дело No 32/2014, X състав Облигационни искове за непозволено увреждане 17.9.2014 10:00
    ВНЧХД No 129/2014, II състав ВНЧХД В.А.И. А.А.Ч. 17.9.2014 10:30
    ВНОХД No 193/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.М.Х.,
Х.М.К.
17.9.2014 14:00
    ВНЧХД No 194/2014, I състав ВНЧХД В.Д.А. Я.Н.К. 17.9.2014 14:00
    ВНЧХД No 205/2014, VI състав ВНЧХД Н.Ш.С. Р.И.Д. 17.9.2014 14:00
    ВНОХД No 227/2014, VI състав Жалби, протести, частни жалби и протести Х.А.А.,
Х.А.О.,
М.С.Б.
17.9.2014 14:00
    ВНОХД No 229/2014, VI състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.А.,
Б.А.
17.9.2014 14:00
    ВНОХД No 245/2014, VI състав Жалби, протести, частни жалби и протести Р.Р.,
С.Р.,
Ж.Р.
17.9.2014 14:00
    ВНОХД No 261/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести Л.Д.,
А.А.Х.
17.9.2014 14:00
    НОХД No 106/2014, I състав Гл.XI. чл.354а,б и чл.354в ал.2-4 НК Д.Р.В. 18.9.2014 9:30
    НОХД No 159/2014, II състав Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК А.М.А. 18.9.2014 9:30
    Търговско дело No 10/2014, VIII състав Искове по ТЗ Р.С.П. 18.9.2014 10:00
    Търговско дело No 12/2014, V състав Облигационни искове ЕТ Д.Д. 19.9.2014 9:30
    Гражданско дело No 364/2013, VII състав Облигационни искове 19.9.2014 10:30
    Гражданско дело No 155/2014, IV състав Дела по ЗОДВПГ А.К.И. 19.9.2014 13:30
    Гражданско дело (В) No 143/2014, III състав Жалби Г.И.К.Т.,
Е.Н.Е.,
Д.А.Г.,
Н.Е.Н.
23.9.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 220/2014, III състав Жалби Е.Г.Г. 23.9.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 277/2014, IV състав Жалби В.С.В.,
Ж.М.В.
М.Д.Х.,
Х.М.Х.
23.9.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 296/2014, III състав Жалби 23.9.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 309/2014, III състав Жалби Х.А.Х. 23.9.2014 10:00
    Търговско дело No 128/2013, IV състав Облигационни искове Б.Я.М. 23.9.2014 10:00
    Гражданско дело No 168/2011, V състав Облигационни искове за непозволено увреждане Е.П.,
С.П.,
С.П.,
А.П.,
Е.П.,
М.П.,
С.П.,
Г.А.П.
23.9.2014 11:00
    Гражданско дело No 47/2014, VI състав Облигационни искове за непозволено увреждане Й.И.П. М.Н.Р. 23.9.2014 14:00
    ВНОХД No 174/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести Д.Г.Д. Т.П.Т.,
М.Д.Т.
24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 175/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести И.М.И. И.С.М.,
С.Д.В.
24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 198/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести И.М.Д. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 206/2014, V състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.Л. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 221/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Й.Д.А. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 230/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.И. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 234/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Х.Т.Х. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 238/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Х.С.,
А.С.
24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 239/2014, V състав Жалби, протести, частни жалби и протести К.С. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 247/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.М.А.,
Д.А.,
З.А.,
Ш.А.
24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 266/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Д.К.Д. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 273/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести М.С. 24.9.2014 9:30
    ВНОХД No 274/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Б.С.А. 24.9.2014 9:30
    Търговско дело No 126/2013, X състав Облигационни искове от и срещу търговци А.Д.А. 24.9.2014 10:30
    Гражданско дело No 53/2011, IX състав Облигационни искове за непозволено увреждане В.И.Д.,
Н.Г.Н.
24.9.2014 14:00
    ВНОХД No 237/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести С.А.Ж. 24.9.2014 14:00
    ВНОХД No 246/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести К.С.,
А.И.Т.,
М.Д.,
Ж.Ж.Г.,
С.А.
24.9.2014 14:00
    ВНОХД No 254/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести П.А.П.,
П.Т.Д.,
В.Н.Д.
24.9.2014 14:00
    ВНОХД No 263/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести М.К. 24.9.2014 14:00
    ВНОХД No 147/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести Г.С.С. П.Т.Г. 24.9.2014 15:00
    НОХД No 74/2014, III състав Гл.V. Грабеж - чл.199 М.В.Д. 25.9.2014 9:30
    Гражданско дело No 254/2014, VIII състав Други дела Ю.А.К. 25.9.2014 10:00
    НОХД No 240/2014, I състав Гл.XI. Причиняване на смърт в транспорта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" Ж.Р.Ж. 26.9.2014 9:30
    ЧНД No 260/2014, II състав Други ЧНД Д.М.,
26.9.2014 10:00
    Търговско дело No 90/2013, XII състав Искове по чл.74 от ТЗ Е.С.П. 29.9.2014 9:30
    Търговско дело No 34/2014, XI състав Облигационни искове Р.Й.К.,
С.Д.К.,
ЕТ С.К.
29.9.2014 9:30
    Гражданско дело No 79/2013, XII състав Облигационни искове М.В.С. Д.Й.Г. 29.9.2014 10:00
    Търговско дело No 19/2014, XI състав Искове по чл.74 от ТЗ Е.С.П. 29.9.2014 10:00
    НОХД No 197/2014, I състав Гл.VI.Прест.против паричната и кредитната с-ма -чл.243-252 НК В.М.И. 30.9.2014 9:30
    Търговско дело No 25/2014, VI състав Искове по чл.74 от ТЗ Е.С.П. 30.9.2014 14:00
    Търговско дело No 27/2014, VI състав Искове по чл.74 от ТЗ Е.С.П. 30.9.2014 14:30
    ВНЧХД No 195/2014, I състав ВНЧХД Т.И.И. Б.Н.Г. 1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 201/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести Е.А.У.,
С.А.Г.
1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 203/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести С.Д.Д.,
Г.Д.К.
1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 204/2014, II състав Жалби, протести, частни жалби и протести К.С.Н. П.К.Я. 1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 208/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести С.Н.Р. Т.Г.И.,
Е.К.К.,
М.С.К.,
С.Я.С.,
В.А.М.Р.,
М.И.М.,
С.Г.О.,
1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 228/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести М.Я.Я. 1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 231/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести А.Д.С.,
Д.Й.,
Е.Д.,
Г.Е.,
Ю.М.
1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 232/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести В.Х.,
Ф.Х.
1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 241/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести И.В.А. Д.С.А. 1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 269/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести И.И.К. И.И.Д.,
К.В.Г.,
И.Г.И.,
Н.Р.В.
1.10.2014 9:30
    ВНОХД No 279/2014, III състав Жалби, протести, частни жалби и протести Д.О. 1.10.2014 9:30
    Търговско дело No 33/2014, VII състав Облигационни искове 1.10.2014 9:30
    ВНЧХД No 253/2014, II състав ВНЧХД Р.И.Д. 1.10.2014 14:30
    НОХД No 409/2013, II състав Гл.VI Престъпления против митническия режим чл.242 Н.Н.Б. 2.10.2014 10:00
    НОХД No 171/2014, VI състав Гл.II. Убийства опити - чл.115-118 М.Н.М. 3.10.2014 9:30
    Гражданско дело No 251/2014, XI състав Други дела Н.Р.Д. К.М.К. 6.10.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 324/2014, VI състав Жалби 7.10.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 348/2014, I състав Жалби Г.Т.Г. 7.10.2014 9:30
    НОХД No 218/2014, I състав Гл.XI. Причиняване на смърт в транспорта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" А.И.А. 7.10.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 339/2014, I състав Жалби 7.10.2014 10:00
    ВЧНД No 283/2014, I състав ВЧНД Ю.Д.О. 8.10.2014 9:30
    ВНОХД No 286/2014, I състав Жалби, протести, частни жалби и протести К.А. 8.10.2014 9:30
    НОХД No 223/2014, III състав Гл.VI.Прест.против паричната и кредитната с-ма -чл.243-252 НК И.Ж.П. 9.10.2014 9:30
    НОХД No 163/2014, I състав Гл.V. Грабеж - чл.199 В.Р.В.,
И.Б.М.
14.10.2014 9:30
    ЧНД No 265/2014, VI състав Чл.451 НПК-замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода К.Г.Т.,
21.10.2014 14:30
    НОХД No 233/2014, I състав Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК А.Д.К.,
Д.Г.И.
23.10.2014 9:30
    НОХД No 233/2014, I състав Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК А.Д.К.,
Д.Г.И.
24.10.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 18/2014, I състав Жалби Й.Д.К. Д.Д.П.,
С.П.С.,
Д.П.С.,
М.С.П.,
Т.А.П.,
Р.С.П.,
М.В.П.,
М.П.Г.,
М.П.П.,
П.Д.Ж.,
М.Д.Ж.,
М.Ж.В.,
П.Д.П.,
П.Д.Г.,
Т.Д.Б.
4.11.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 326/2014, I състав Жалби П.Г.П. В.Т.Ф. 4.11.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 333/2014, I състав Жалби 4.11.2014 9:30
    Гражданско дело (В) No 347/2014, I състав Жалби ЕТ Г.С.- М.З. 4.11.2014 10:00
    Търговско дело No 31/2014, IV състав Облигационни искове 4.11.2014 11:00
    Търговско дело No 9/2014, IV състав Облигационни искове ЕТ А.А.,
А.Д.А.
4.11.2014 14:00