Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Окръжен съд Ямбол за 2019 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation Прессъобщения
Inormation
Information
Inormation
Contacts
Inormation
Contacts
Inormation
 
 

 

 
 
 

 

 
  Inormation Регистър и встъпителни декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ
   
  Inormation Регистър и ежегодни декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ
   
  Inormation Регистър и декларации за промяна в обстоятелствата за несъвместимост по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ
   
  Inormation Регистър и встъпителни декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
   
  Inormation Регистър и ежегодни декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
   
  Inormation Регистър и декларации за имущество и интереси при освобождаване по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
   
  Inormation Регистър и декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ при промяна в обстоятелствата
   
  Inormation Списък на лицата неподали декларации по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
     
     
     
     
 
   
 
 

Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието


Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени