Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Апелативен съд Бургас за 2017 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation
Information
Inormation
Contacts
Inormation
Contacts
Inormation
 
 

 

 
 
 

„Ден на отворени врати”
В окръжен съд - ямбол

21 АПРИЛ 2017г. 
 
Окръжен съд – Ямбол и Районен съд - Ямбол организират „Ден на отворени врати” на  21 април 2017 г. от 9.30 до 16.00 часа в Съдебната палата на адрес: гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов №1.

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване и популяризиране ролята и дейността на съдилищата и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и доверие към работата на съда. 

В Деня на отворени врати представители на съда ще запознават целеви групи с работата на съдии и съдебни служители, с извършването на съдебно-административни услуги в съдилищата. Целеви група от ученици от Гимназия „Васил Левски” в град Ямбол, ще присъстват на провеждането на реален и симулативен съдебен процес.

Програмата за „Ден на отворени врати” включва и лекция на тема "Трафик на хора. Децата и кибер престъпленията", част от програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” с учениците от Х „в” клас на Гимназия „Васил Левски” от град Ямбол.          
 
    Програма за Деня на отворени врати  
     
       
     
     
       
       
       
       
       
     
     
       
       
         
       
         
     
     
     
     
 
   
 
 

Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието


Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени