Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Апелативен съд Бургас за 2017 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation
Information
Inormation
Contacts
Inormation
Contacts
Inormation
 
 

 

 
 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Ден на отворени врати”
В окръжен съд - ямбол

21 АПРИЛ 2017г. 
 
На  21 април 2017 г. от 9.30 до 16.00 часа в Съдебната палата на адрес: гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов №1 в Окръжен съд – Ямбол и Районен съд - Ямбол за пета поредна година се проведе „Ден на отворени врати”.

Провеждането на „Ден на отворените врати” съдейства за повишаване на правната култура на гражданите, тяхната по-добра информираност и доверие към работата на съда и по-добро познаване и популяризиране ролята и дейността на. 

Учениците от Х „в” клас на Гимназия „Васил Левски” от град Ямбол присъстваха на лекция на тема "Трафик на хора. Децата и кибер престъпленията", част от програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” с лектор госпожа П.Жекова - съдия в Окръжен съд-Ямбол. 

В Деня на отворени врати представители на съда запознаха целеви групи с работата на съдии и съдебни служители, с извършването на съдебно-административни услуги в съдилищата. Целева група от ученици от Гимназия „Васил Левски” в град Ямбол, присъства на провеждането на симулативен съдебен процес.   

Снимки от Дена на отворени врати:

 
    Снимка 1  
    Снимка 2  
    Снимка 3  
    Снимка 4  
     
     
       
       
       
       
       
     
     
       
       
         
       
         
     
     
     
     
 
   
 
 

Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието


Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени