Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Апелативен съд Бургас за 2017 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation
Information
Inormation
Contacts
Inormation
Contacts
Inormation
 
 

 

 
 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В интернет-сайта на Окръжен съд - Ямбол, раздел "Постановени съдебни актове - 2017 г." беше допусната техническа грешка, при която към ВНЧХД №166/2017 г. беше прикачен файл от решение по въззивно гражданско дело №166/2017 г. Грешката е отстранена веднага след установяването й като решението по делото ще бъде публикувано в законоустановения срок.
Ръководството на Окръжен съд - Ямбол се извинява за причиненото неудобство от допуснатата грешка.  

  Катя Няголова
Връзки с обществеността

 
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
     
     
       
       
         
       
         
     
     
     
     
 
   
 
 

Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието


Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени