Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Апелативен съд Бургас за 2014 г.
Inormation
Information
Inormation
Contacts
Inormation
Contacts
Inormation
 
 

 

 
 
     
   
    - Заповед за провеждане на конкурса  
    - Списък на допуснатите кандидати  
    - График за провеждане на събеседване  
    - Протокол събеседване  
       
     
  Inormation ОБЯВА за КОНКУРС за назначаване на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжността "Касиер” в ЯОС.  
       
    - Заповед за провеждане на конкурса  
    - Списък на допуснатите кандидати  
    - График за провеждане на събеседване  
    - Протокол събеседване  
     
  Inormation Избор на административен ръководител  
     
    Иван Димитров Иванов - Съдия ОС Ямбол:  
   

- Вх.№ ВСС 96-02-085/16.06.2014 г.
- биография

 
     
   

- Вх.№ ВСС 96-02-088/17.06.2014 г.
- биография

 
     
     
     
     
 
   
 
 

Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието

 

 
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени